Pronájem tělocvičen a hřiště

Pronájem tělocvičen

Škola pronajímá v pracovní dny v odpoledních a večerních hodinách dvě tělocvičny.
Malou tělocvičnu o rozměrech 18,2 × 12,4 m za 300 Kč za jednu hodinu.
Velkou tělocvičnu o rozměrech 24,2 × 12,4 m za 400 Kč za jednu hodinu.
V ceně pronájmu je započítáno použití šaten a sprch.
Další podrobnosti k pronájmům včetně informací o volných termínech můžete získat u ředitele školy (tel. 469 620 365).