Školní jídelna

Odhlašování obědů ve školní jídelně

V případě nemoci nebo jiné absence je nutné odhlásit obědy u vedoucí školní jídelny nebo prostřednictvím internetových stránek školy nejpozději do 7.30 hodin.

Telefon do školní jídelny: 469 660 960, e-mail jidelna@zsmalika.cz

V souladu s vyhláškou 107 ze dne 8. 3. 2005 o školním stravování jsou ceny obědů pro jednotlivé věkové skupiny strávníků od 1. ledna 2023 stanoveny takto:

 • žáci do 10 let věku – 34 Kč
 • žáci od 10 do 14 let – 37 Kč
 • žáci starší 14 let – 40 Kč
 • cizí strávníci - 70 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni podle svého věku k 1. září po dobu celého školního roku.

Výdej  obědů prostřednictvím bezkontaktních čipů

Ve školní jídelně je výdej obědů evidován prostřednictvím bezkontaktních čipů VIS. Čip je vyroben z odolného plastu v různých barvách, lze ho zavěsit na klíčenku. Pro identifikaci strávníka stačí čip přiblížit ke čtecí jednotce terminálu. Manipulace s čipem je snadná a pohodlná, jeho vyšší pořizovací cena je vyvážena dlouhou životností média.

Cena bezkontaktního čipu je 125 Kč a tuto částku lze při zakoupení připočítat ke stravnému. Na čipy VIS je poskytována záruku devět let. Strávník tedy může při ukončení stravování ve školní jídelně čip vrátit. Za vrácený čip bude strávníkovi vrácena částka 60 Kč.

Bezkontaktní čipy si můžete zakoupit u vedoucí školní jídelny paní Marcely Zitkové.
 

Kde lze najít objednávku jídla do školní jídelny?

Pro vlastní objednávání zadejte do prohlížeče Internetu adresu www.strava.cz. V levé části se Vám objeví menu – vyberte “Přihlášení uživatele”. Objeví se vám formulář:

 • Výběr zařízení – slouží k výběru zařízení, pokud zařízení nebylo v předchozím formuláři vybráno správně nebo pokud bylo nesprávné zařízení uloženo v cookies prohlížeče. Číslo naší školní jídelna je 4855.
 • Uživatel – označení (kód) uživatele pro přihlášení, označení je uživateli přiděleno na zařízení (jídelně) při registraci. Pozor – jsou rozlišovány malá a velká písmena!
 • Heslo – heslo pro přihlášení uživatele. Jsou rozlišována malé a velké znaky.
 • E-mail – adresa elektronické pošty na kterou mají být zaslány zprávy při vyhodnocení požadavků uživatele na zařízení (jídelně). Tuto položku vyplňujeme jen tehdy, pokud chceme zprávy zaslat na jinou adresu než je trvale nastavena v nastavení uživatele.
 • Uložit nastavené hodnoty – pokud je zatrženo uloží se hodnoty položek “uživatel ” a “e-mail ” do cookies v prohlížeči uživatele a příště již budou tyto položky předvyplněny.

Po úspěšném přihlášení se dostanete do sekce pro přihlášené uživatele:

 • Objednávky stravy – funkce pro přihlášení a odhlášení stravy
 • Nastavení uživatele – funkce pro nastavení údajů o přihlášeném uživateli
 • Odhlášení uživatele – funkce pro odhlášení uživatele, tato funkce se používá při ukončení práce s výše uvedenými funkcemi
 • Nápověda – funkce pro zobrazení nápovědy

Zpracovaní objednávek stravy

Jelikož tento formulář slouží k objednání stravy pro jídelnu připojené k aplikaci iStravné OFF-LINE způsobem (jídelna si stahuje objednávky jen jednou denně a aplikace iStravné nedostává přihlášky a odhlášky provedené na jídelně), vlastní logické kontroly zda lze přihlášku či odhlášku akceptovat jsou prováděna až při vyhodnocení na jídelně. To znamená přihláška či odhláška, kterou aplikace iStravné umožní, nemusí být akceptována, o čemž je strávník informován na svoji adresu elektronické pošty.

 

Níže je uveden postup jak jídelna postupuje při vyhodnocení přihlášek a odhlášek individuálních strávníků.

Přihlášení

 • pokud je požadovaný druh objednán, neprovede se nic
 • pokud není objednán žádný druh, přihlásí se požadovaný druh
 • pokud je již objednán jiný druh v chodu, odhlásí se a přihlásí se požadovaný druh

Odhlášení

 • pokud není požadovaný druh přihlášen, neprovede se žádná změna
 • pokud je požadovaný druh přihlášen, odhlásí se

Poznámka:

Pojmem chod se rozumí druhy jídel, které je možné vyzvednout ve stejném okamžiku (např. Oběd1, Oběd2). Pojmem druh se rozumí konkrétní objednané jídlo (např. Oběd1, což může být např. čočka s rohlíkem).

Nastavení uživatele iStravné

Tato funkce slouží k nastavením údajů o uživateli aplikace iStravné. Tyto údaje lze nastavit přímo na zařízení (jídelně) nebo touto funkcí.

Formulář:

 • Heslo – heslo pro přístup registrovaného uživatele do aplikace iStravné. Zde lze heslo změnit.
 • Ověření hesla – ověření hesla při jeho změně
 • E-mail – stálá adresa elektronické pošty, na kterou budou zasílány zprávy pro uživatele
 • Zasílané zprávy – zprávy zasílané strávníkovi ze zařízení (jídelny):
  • Zasílat potvrzení přijaté objednávky – pokud je volba zaškrtnuta, bude uživateli při příjmu objednávky zasíláno potvrzení o přijetí. Při nepřijetí objednávky je zpráva zaslána vždy.
  • Zasílat upozornění na nedostatečnou výši konta – pokud je volba zaškrtnuta, je při zjištění nedostatečné výše konta strávníka zasláno upozornění.
  • Zasílat měsíční přehled stravování – pokud je volba zaškrtnuta, je po provedení měsíční uzávěrky na zařízení (jídelně) v aplikaci Stravné zaslán přehled o stravování během uzavřeného měsíce.
  • Zasílat upozornění na neodebranou stravu – pokud je volba zaškrtnuta, je zasláno upozornění, pokud není odebírána objednaná strava strávníkem.

Poznámka:

Odesílané zprávy v sobě obsahují rozpis stravy, který se může v některých emailových klientech zobrazovat rozházeně (nadpis dnů je posunut proti rozpisu stravy). Příčinou je zobrazování zprávy proporcionálním písmem, pokud Vám zobrazení bude vadit, je nutné si nastavit zobrazení zprávy neproporcionálním písmem.

Zde si můžete prohlédnout příklady zasílaných zpráv.