Konzultační dny
  • Konzultační dny se konají v níže uvedených termínech
  • Vyučující jsou po celou dobu k dispozici rodičům
  • II. stupeň: Nejpozději tři dny před konáním konzultačního dne podají třídní učitelé rodičům informaci o prospěchu žáka ve svých předmětech a o doporučené účasti na konzultacích a to prostřednictvím elektronické žákovské knihy.

Individuální konzultace jsou možné po předchozí domluvě v době mimo vyučování. Domluvte si schůzku s učitelem.