Klub rodičů a přátel školy

Při škole je ustanoveno občanské sdružení Klub rodičů a přátel Základní školy Chrudim, ul. Dr. J. Malíka (dále jen KRAP).

Členství v KRAPu je dobrovolné a členské příspěvky na školní rok jsou 300 Kč na rodinu jednoho žáka.
Vedení školy pravidelně informuje Radu KRAPu o činnosti školy a konzultuje se zástupci rodičů plánované akce školy. Předsedou KRAPu je pan Jan Zapletal.
Z účtu KRAPu je hrazeno nadstandardní vybavení tříd, materiální zajištění bezplatných kroužků, ceny za soutěže, doprava na turnaje a další akce.
Nadační fond Klubu rodičů a přátel Základní školy Chrudim, Dr. J. Malíka
Nadační fond KRAPu vznikl za účelem podpory účasti žáků Základní školy Chrudim, Dr. J. Malíka na akcích v rámci komplexního programu výukových seminářů a sportovních kurzů pro žáky 1. – 9. ročníku „Spolu to dokážeme“.
V případě finanční zátěže pro rodinu při účasti ditěte na akci programu Spolu to dokážeme je možné využít pomoci Nadačního fondu KRAPu.
  • příspěvky jsou poskytovány výhradně za účelem umožnění účasti žáka na výukových seminářích a sportovních kurzech programu „Spolu to dokážeme“, který je součástí Školního vzdělávacího programu "Umět a znát, abychom si v životě věděli rady".
  • o příspěvek mohou požádat pouze zákonní zástupci žáka školy
  • příspěvky jsou poskytovány zásadně jen formou úhrady přímých nákladů na akci
  • příspěvek je poskytnut na ubytování a dopravu žáka, případně na zapůjčení nezbytné sportovní výstroje
Žádost o příspěvek z Nadačního fondu je nutné podat minimálně deset dnů před konáním akce (výjimka je pouze u akcí 1. a 6. ročníku na začátku školního roku) u paní učitelky Ivany Brožové – kabinet ve 3. podlaží:
  • v pondělí od 15.00 do 15.30 hodin
  • ve středu od 7.30 do 8.10 hodin