Výroční a inspekční zprávy

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Chrudim, Dr. J. Malíka ve školním roce 2022/2023 je v příloze.

Inspekční zpráva České školní inspekce ze září 2023 je v příloze.