Výuka ZAV

Výuka psaní na klávesnici v programu ZAV V. generace

Součástí výuky předmětu Informační a komunikační výchova v pátém a šestém ročníku je výuka psaní deseti prsty na počítačové klávesnici. Výuka probíhá v programu ZAV.

Nová generace softwaru ZAV je zcela online a odpadá tedy nutnost instalace klientského softwaru a jeho aktualizací na počítačové stanice. Systémem je obohacen o novou grafiku a bude nadále vyvíjen a obohacován o nové funkce.

Díky běhu v prohlížeči je možno pracovat s výukou nejen na operačním systému Windows, ale i na všech ostatních.

Žáci se přihlašují ze stránky https://student.zav.cz/

Při domácí výuce nemusí žáci doma nic instalovat, stačí se pouze přihlásit na uvedené adrese. Licenci k domácí výuce si žáci mohou zakoupit ve škole u hospodářky školy. 

V případě problémů se obracejte na pana ředitele Zdeňka Brože emailem na broz@zsmalika.cz, nebo na mobil 603 930 481.

Výše kurzovného domácí výuky nad bezplatnou část 1 – 100 cvičení 

Při rozsahu střední nebo velké licence je možno bezplatně nominovat domů v plném rozsahu veškeré další sestavy, např. slovíčka, gramatiku, numerickou klávesnici, procvičování normy pro zpracování textů, diktáty, minutovky, dvouminutovky, cvičné opisy apod.

·    licence malá (1 - 600, 601 - 1200, 1201 – 3000) 300 Kč

·    licence střední (1 - 1200, 601 - 3000) 500 Kč

·    licence velká (1 - 3000) 600 Kč

·   rodinné - druhá licence stejného druhu pro jednoho dalšího žáka v rámci rodiny žáka

   – platí se pouze 50 % ceny

Při poskytnutí domácí licence prosíme žáky upozornit na povinnost aspoň 1 cvičení za rok absolvovat, jinak by po přerušení na více než rok nebylo možno na výuku efektivně navázat, a login žáka by byl vymazán.