O škole

 

Pedagogický sbor školy tvoří kvalifikovaní, odborně velmi zdatní a aktivní učitelé. Věkový průměr ve školním roce 2018/2019 je 44,3 let, z celkového počtu třiceti vyučujících je pět mužů. Ve škole dále pracuje speciální pedagog, který úzce spolupracuje s učiteli a je k dispozici dětem i jejich rodičům. Podle možností pomáhá při výuce žáků se speciálními zdravotními potřebami šest asistentů pedagoga. Provoz školní družiny zajišťuje pěti vychovatelek.

Základní údaje
Od roku 1991

Škola byla otevřena v roce 1991.

520 žáků

Kapacity školy je 520 žáků.

Třídy A/B

V každém ročníku jsou dvě paralelní třídy.

Družina i jídelna

Součástí školy je školní družina i školní jídelna.