Školní družina

Kapacita školní družiny je od září 2022 zvýšena na 180 žáků. Družina je určena žákům 1. – 3. ročníků. Každé ze šesti oddělení školní družiny má pro svoji činnost vlastní místnost a jeden společný kabinet pro vychovatelky. Při své činnosti školní družina využívá podle potřeby všechny prostory školy – tělocvičny, dílny, odborné učebny, hřiště a školní zahradu.

Provoz školní družiny začíná v 6.30 hodin a končí v 16.45 hodin. Rodiče platí za docházku svého dítěte do školní družiny měsíční poplatek 200 Kč.

Školní družina je v provozu podle požadavků rodičů a zájmu žáků také o vedlejších prázdninách a volných dnech ředitele školy.