Proč si vybrat naši školu?

Výsledky

 • Výsledky žáků 5., 7. a 9. ročníku ve srovnávacích testech KALIBRO jsou dlouhodobě nadprůměrné.
 • V hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2008 (CERMAT), byla úspěšnost žáků naší školy výrazně nad průměrem ostatních základních škol v ČR i v Pardubickém kraji.

Spolupráce s rodiči

 • O studijních výsledcích a chování žáka jsou rodiče podrobně informováni na individuálních konzultacích za přítomnosti dítěte.

Výuka & sportovní kurzy

 • Žáci v 1. – 5. ročníku nejsou klasifikováni známkou, ale používáme slovní hodnocení
 • Součástí programu školy jsou sportovní kurzy. Na lyžařské kurzy žáci jezdí ve 4., 5. a 7. ročníku, na cyklistický kurz v 6. ročníku, na vodácké kurzy v 7. a 9. ročníku a na základní horolezecký kurz v 8. ročníku.
 • Tělesná výchova je v 1. - 8. ročníku tři hodiny týdně. Od šestého ročníku je zavedena tzv. výběrová tělesná výchova. V jednohodinovém bloku absolvují žáci základní tělesnou průpravu a pro dvouhodinový blok si vybírají z těchto sportů – badminton, košíková, florbal, plavání a kondiční tělesná výchova.
 • V 1. - 3. ročníku jsou zavedeny tzv. “volné středy”. Tento den slouží k uvolnění a přerušení přísunu nových informací v českém jazyce a matematice. Výuka je soustředěna převážně na estetické předměty – výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova.
 • Od čtvrtého ročníku se žáci učí psát na klávesnici počítače všemi deseti prsty ve speciálním výukovém programu
 • Všechny třídy se každoročně účastní vícedenních výukových seminářů v přírodním prostředí, které jsou zaměřeny na vytvoření dobře fungujícího týmu žáků i učitelů, kde jsou vzájemné vztahy založeny na důvěře, respektování jednoho druhým, pomoci druhému, spolupráci a toleranci.

Jazyky

 • Výuka anglického jazyka začíná od třetího ročníku.
 • Od šestého ročníku mohou žáci navštěvovat konverzaci v anglickém jazyce.
 • Výuka dalšího cizího jazyka – francouzštiny nebo němčiny - začíná povinně pro všechny žáky od osmého ročníku, v devátém ročníku si žáci mohou v těchto jazycích vybrat i konverzaci.

Počítače & technické vybavení

 • Při výuce se využívají dvě počítačové učebny, ve kterých je celkem třicet počítačů propojených do sítě. Jedna mobilní počítačová učebna s třiceti notebooky. Ve dvou jazykových učebnách jsou žákům k dispozici další notebooky, v každé učebně šestnách kusů.
 • Pro výuku jsou k dispozici čtyři učebny s interaktivní tabulí, ve všech třídách a učebnách jsou dataprojektory, promítací plátna a ozvučení.

Zájmová činnost

 • Žáci si mohou vybrat zájmovou činnost v kroužcích školní družiny a dalších kroužcích pro žáky I. i II. stupně - viz přehled zájmových kroužků.

Školní družina

 • Provoz školní družiny začíná v 6.45 hodin a končí v 16.45 hodin.
 • V rámci programu školní družiny navštěvují žáci také bezplatné zájmové kroužky - hry na zobcovou flétnu, míčových her, sportovních her, výtvarný, keramický, malý kutil a kroužek ručních prací.
 • Školní družina je v provozu podle požadavků rodičů a zájmu žáků také o vedlejších prázdninách a volných dnech ředitele školy.

Pedagogický sbor

 • Pedagogický sbor školy tvoří kvalifikovaní, odborně velmi zdatní a aktivní učitelé.
 • Ve škole dále pracují tři speciální pedagogové a školní psycholog, kteří úzce spolupracují s učiteli, jsou k dispozici dětem i jejich rodičům.