Školní poradenské pracoviště

Ve školním poradenském pracovišti působí školní speciální pedagog Mgr. Michaela Brožová. Činnost školního speciálního pedagoga je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní bezplatnou službu žákům, jejich rodičům a pedagogům. Cílem těchto služeb je nejen poradenství, ale i včasná diagnostika a intervence v oblasti rizikového chování, řešení neprospěchu, záškoláctví, šikany a agresivního chování.

Zvláštní pozornost je věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a vytváření podmínek pro jejich integraci. V neposlední řadě je cílem projektu pomáhat zdokonalit komunikaci mezi školou a rodinou.

Pracoviště školního speciálního pedagoga je v budově školy na konci chodby u jídelny. 

KONZULTAČNÍ HODINY
ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

 
Středa
14.30
-
16.00
hodin
Čtvrtek
14.30
-
16.00
hodin
Pátek
13.00
-
15.00
hodin
               

Mimo konzultační hodiny je možné domluvit si individuální konzultaci.
email: brozovam@zsmalika.cz
telefon: 728 977 530