O škole

Pedagogický sbor

Pedagogický sbor školy tvoří kvalifikovaní, odborně velmi zdatní a aktivní učitelé. Věkový průměr ve školním roce 2018/2019 je 44,3 let, z celkového počtu třiceti vyučujících je pět mužů.

Ve škole dále pracuje speciální pedagog, který úzce spolupracuje s učiteli a je k dispozici dětem i jejich rodičům. Podle možností pomáhá při výuce žáků se speciálními zdravotními potřebami šest asistentů pedagoga.

Provoz školní družiny zajišťuje pěti vychovatelek.

Základní škola Chrudim Dr. J. Malíka je plně organizovaná sídlištní škola s 1. – 9. ročníkem.

 • Otevřena byla v roce 1991
 • Kapacita je 520 žáků
 • V každém ročníku jsou dvě paralelní třídy
 • Každoročně nás navštěvuje kolem 510 žáků

Součástí školy je

 • Školní družina
 • Školní jídelna s kuchyní

Zázemí školy

 • 18 kmenových učeben
 • 3 učebny cizích jazyků
 • učebna chemie a fyziky
 • učebna přírodopisu
 • učebna výtvarné výchovy
 • hudební výchovy
 • audiovizuální učebna
 • chemická laboratoř
 • 2 počítačové učebny
 • cvičná kuchyně
 • univerzální dílna
 • keramická dílna
 • dvě tělocvičny
 • hřiště s umělým povrchem
 • zahrada se solárním skleníkem

Počítačové vybavení

 • Ve  dvou počítačových učebnách je celkem 31 počítačů zapojených do sítě.
 • Jedna mobilní počítačová učebna s 30 notebooky.
 • Škola má pokryty prostory budovy WiFi sítí.
 • Všichni vyučující mají k dispozici notebooky.

Další technika

 • Ve všech kmenových třídách a ve všech odborných učebnách jsou instalovány dataprojektory, ozvučení a promítací plátno.
 • Pro výuku jsou k dispozici čtyři učebny s interaktivní tabulí.
 • Pro přípravu na výuku využívají učitelé neomezeně pět tiskáren.
 • Žáci mají v obou počítačových učebnách k dispozici tiskárny.