Učitelé
Mgr. Kateřina Haufová
Mgr. Kateřina Haufová
třídní učitelka Telefon: 469 660 950 E-mail: haufova@zsmalika.cz Kde mne najdete: Kabinet ve 2. podlaží Konzultační dny: nejsou vypsány
Mgr. Soňa Maixnerová
Mgr. Soňa Maixnerová
zástupkyně třídní učitelky Telefon: 469 660 950 E-mail: haufova@zsmalika.cz Kde mne najdete: Kabinet tříd IV. A a III. B, 2. podlaží Konzultační dny: nejsou vypsány
Informace pro rodiče

Do 21. 1. prosím o uhrazení částky 2 800 Kč na Lyžařský kurz na účet třídy.

25. a 26. 1. se konají konzultační dny. Konzultace se účastní žák, rodič a učitel.

Přihlašování na konzultace probíhá prostřednictvím elektronického rezervačního systému. Do systému vstoupíte přes webové stránky školy - stránka Lidé ve škole nebo Konzultační dny. 

Ke stažení (Version 01)