Učitelé
Mgr. Miroslava Bukáčková
Mgr. Miroslava Bukáčková
třídní učitelka Telefon: 469 660 952 E-mail: bukackova@zsmalika.cz Kde mne najdete: Kabinet třídy III. A, 3. podlaží Konzultační dny:  26.1.
Klára Škarydová
Klára Škarydová
zástupkyně třídní učitelky Telefon: 469 660 952 E-mail: bukackova@zsmalika.cz Kde mne najdete: Kabinet třídy III. B, 2. podlaží Konzultační dny:  25.1.  26.1.
Informace pro rodiče

Ve dnech 25. a 26. 1. 2022 se konají konzultační odpoledne pro rodiče s dětmi.

Pondělí 31. 1. 2022 - vysvědčení za 1. pololetí

Pátek 4. 2. 2022 - pololetní prázdniny

 

Odkazy na procvičování probraného učiva:

ČESKÝ JAZYK

https://wordwall.net/cs/resource/12310869/podstatn%C3%A1-jm%C3%A9na

https://wordwall.net/cs/resource/10428452/podstatn%C3%A1-jm%C3%A9na-%C4%8D%C3%ADslo

https://wordwall.net/cs/resource/6703961/podstatn%C3%A1-jm%C3%A9na

https://wordwall.net/cs/resource/4612567/podstatn%C3%A1-jm%C3%A9na

https://wordwall.net/cs/resource/6690006/podstatn%C3%A1-jm%C3%A9na

 

https://wordwall.net/cs/resource/9880815/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/rod-podstatn%c3%bdch-jmen-kv%c3%adz

https://wordwall.net/cs/resource/12734951/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/m%c4%9bkk%c3%a9-tvrd%c3%a9-souhl%c3%a1sky-procvi%c4%8dov%c3%a1n%c3%ad

https://wordwall.net/cs/resource/22733084/spodoba-zn%C4%9Blosti

MATEMATIKA

https://wordwall.net/cs/resource/13430142/matematika/s%c4%8d%c3%adt%c3%a1n%c3%ad-a-od%c4%8d%c3%adt%c3%a1n%c3%ad-do-100-t%c5%99%c3%add%c4%9bn%c3%ad-podle-v%c3%bdsledku

https://wordwall.net/cs/resource/10319286/n%C3%A1soben%C3%AD-do-5

https://wordwall.net/cs/resource/11161634/n%C3%A1soben%C3%AD-a-d%C4%9Blen%C3%AD-do-100

Ke stažení (Version 01)