Autor: David Hainall

Cíl:

 • Naučit se základní stavbu ledvin pochopit význam vylučovací soustavy pro zdraví a život člověka.
 • Seznámit se s procesem tvorby moči.

Časová náročnost: 1,5 vyučovací hodiny

Popis

Pro práci je k dispozici prezentace vytvořená v MS PowerPoint a pracovní list pro děti vytvořený v MS Word. Prezentace je určena pro vlastní výuku, resp. shrnutí nabitých poznatků o vylučovací soustavě.

Práce bude probíhat ve dvou od sebe oddělených pracovních blocích. V prvním bloku dostanou děti za úkol ve dvojicích vypracovat pracovní list. V rámci druhého bloku dojde
ke kontrole výsledků jejich práce a vysvětlení nejasností za podpory připravené prezentace.

Úkoly pro děti
 1. Za pomoci učebnice, encyklopedií o lidském těle, případně osvědčených zdrojů
  na internetu vyplnit zadaný pracovní list. List bude zadán jako práce ve dvojicích.
 2. Aktivně se podílet na kontrole a doplňování informací v pracovním listu.
Pomůcky
 • počítač, dataprojektor, presenter
 • připravené PowerPointové prezentace
 • nakopírované pracovní listy (do dvojice)

Aktuality

 • Nabídka semináře v rámci udržitelnosti projektu

  Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka v rámci udržitelnosti projektu TeGram nabízí pedagogům základních škol jednodenní vzdělávací seminář s praktickou ukázkou práce ve výuce spojený s informacemi o metodice vytváření a využívání výukových materiálů prostřednictvím didaktické a informační techniky.

  Více informací najdete v sekci "Semináře".

 • Práce žáků jako výstupy projektu TeGram

  Do realizace projektu TeGram byli zapojeni také žáci naší školy. Všichni žáci se zapojili ověřováním výukových materiálů a někteří dokonce i jejich tvorbou.

  Zveřejněné výukové materiály, které vytvářeli žáci naší školy, najdete v odkaze "Práce s žáky".

 • Výstupy z projektu zveřejněny

  Na portále našeho projektu najdete od 1. července 2011 zveřejněny výstupy z projektu TeGram.

  Z portálu si můžete stáhnout všechny výukové materiály a metodiky, které bylo reálné na web uložit. Video a audio materiály jsou dostupné na CD nebo DVD nosičích v kanceláři školy. Tyto nosiče si můžete po předchozí dohodě osobně převzít v kanceláři školy nebo vám je můžeme zaslat poštou.

  Všechny výukové materiály byly ověřeny ve výuce na základní škole.

 • Projekt TeGram skončil

  Projekt TeGram k 30. červnu 2011 skončil.

  Podle plánu projektu se nám podařilo zrealizovat všechny klíčové aktivity projektu i dosáhnout všech výstupů.

 • Ve výstupech z projektu najdete i práce žáků

  Do tvroby výstupů z projektu se naši učitelé snaží zapojit i své žáky.

  Pod přírodopisem 7. a 8. ročníku a v zeměpisu 8. a 9. ročníku tak najdete výukové prezentace, které vytvářeli žáci těchto ročníků.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky