Autor: David Hainall

Cíl:

 • Seznámit se s charakteristikou minerálů a hornin, způsobem a vzniku, chemickými a fyzikálními vlastnostmi.
 • Naučit se poznávat vybrané zástupce minerálů a hornina a seznámit se s jejich významem a případným použitím.
 • Seznámit se s vnějšími a vnitřními geologickými ději.

Časová náročnost: 5 vyučovací hodiny

Popis:

Pro práci je k dispozici prezentace vytvořená v MS PowerPoint.

Práce bude probíhat ve třech od sebe oddělených pracovních blocích. V první části dostanou děti rozdělené do pracovních skupin vypracovat plakát (zadání témat viz níže).

V druhé části budou pracovní skupiny prezentovat před svými spolužáky výsledky své práce.

Pro kontrolu, shrnutí a upevnění vědomostí bude použita připravená prezentace v MS Power Point.

Úkoly pro děti:

 1. Za pomoci učebnice, encyklopedií a osvědčených zdrojů na internetu vypracovat plakát na zadané téma.
 2. Prezentovat výsledky své práce před spolužáky.
 3. Aktivně se podílet na shrnutí nově nabitých znalostí a dovedností během připravené prezentace v MS Power Point.

Pomůcky:

 • počítač, dataprojektor, presenter
 • připravená Power Pointová prezentace
 • ukázky minerálů a hornin

Zadání témat pro skupinovou práci:

 1. Charakteristika, tvar a vznik nerostů
 2. Chemické a fyzikální vlastnosti nerostů
 3. Nerosty – prvky: příklady, vlastnosti a použití
 4. Nerosty - sloučeniny - příklady, vlastnosti a použití
 5. Horniny – charakteristika, přeměna hornin, horninový cyklus
 6. Vnitřní a vnější geologické děje
 7. Vyvřelé horniny – příklady, vlastnosti, použití
 8. Usazené horniny - příklady, vlastnosti, použití

Informační zdroje:

Kvasničková, D. a kol: Poznáváme život – přírodopis pro 9. Ročník. Fortuna 1996.

Luhr J., F.: a kol.: Země. Knižní klub 2004

Internet:

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Quartz_Crystal.jpg (11. 11. 2010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Monoclinic.png (11. 11. 2010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Triclinic.png (11. 11. 2010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Orthorhombic.png (11. 11. 2010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tetragonal.png (11. 11. 2010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hexagonal.png (11. 11. 2010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rhombohedral.png (11. 11. 2010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cubic_crystal_shape.png (11. 11. 2010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pahoehoe_toe.jpg (14. 11. 2010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tectonic_plate_boundaries.png (14. 11. 2010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Granite_gran_violet.jpg (14. 11. 2010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GabbroRockCreek1.jpg (14. 11. 2010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BasaltUSGOV.jpg (14. 11. 2010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Panska_skala.jpg (14. 11. 2010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aegirine-phonolite2-2005.jpg (14. 11. 2010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GalenaFromKansas.jpg (14. 11. 2010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sfaleryt,_Rumunia.jpg (14. 11. 2010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pyriteespagne.jpg (14. 11. 2010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SideriteBresil2.jpg (14. 11. 12010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pichblende.jpg (14. 11. 2010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:FluoriteValzergueFillonjaune.jpg (14. 11. 2010)
 • Foto: Thomas Wilken, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Im_Salar_de_Uyuni.jpg (14. 11. 2010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:YehliuTaiwan-HoneycombWeathering.jpg
  (14. 11. 2010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Slepenec_Vikst.JPG (16. 11. 2010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schultz_Sphagnum_Peat_Moss.jpg
  (16. 11. 2010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Selpologne.jpg (16. 11. 2010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gips_3_Maroko.jpg (16. 10. 2010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PhylliteUSGOV.jpg (16. 10. 2010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Augen-gneiss-2.jpg (16. 11. 2010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MarbleUSGOV.jpg (16. 11. 2010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Destructive_plate_margin.png (16. 11. 2010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MSH80_eruption_mount_st_helens_05-18-80.jpg (16. 11. 2010)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PahoehoeLava.jpg (16. 11. 2010)

Aktuality

 • Nabídka semináře v rámci udržitelnosti projektu

  Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka v rámci udržitelnosti projektu TeGram nabízí pedagogům základních škol jednodenní vzdělávací seminář s praktickou ukázkou práce ve výuce spojený s informacemi o metodice vytváření a využívání výukových materiálů prostřednictvím didaktické a informační techniky.

  Více informací najdete v sekci "Semináře".

 • Práce žáků jako výstupy projektu TeGram

  Do realizace projektu TeGram byli zapojeni také žáci naší školy. Všichni žáci se zapojili ověřováním výukových materiálů a někteří dokonce i jejich tvorbou.

  Zveřejněné výukové materiály, které vytvářeli žáci naší školy, najdete v odkaze "Práce s žáky".

 • Výstupy z projektu zveřejněny

  Na portále našeho projektu najdete od 1. července 2011 zveřejněny výstupy z projektu TeGram.

  Z portálu si můžete stáhnout všechny výukové materiály a metodiky, které bylo reálné na web uložit. Video a audio materiály jsou dostupné na CD nebo DVD nosičích v kanceláři školy. Tyto nosiče si můžete po předchozí dohodě osobně převzít v kanceláři školy nebo vám je můžeme zaslat poštou.

  Všechny výukové materiály byly ověřeny ve výuce na základní škole.

 • Projekt TeGram skončil

  Projekt TeGram k 30. červnu 2011 skončil.

  Podle plánu projektu se nám podařilo zrealizovat všechny klíčové aktivity projektu i dosáhnout všech výstupů.

 • Ve výstupech z projektu najdete i práce žáků

  Do tvroby výstupů z projektu se naši učitelé snaží zapojit i své žáky.

  Pod přírodopisem 7. a 8. ročníku a v zeměpisu 8. a 9. ročníku tak najdete výukové prezentace, které vytvářeli žáci těchto ročníků.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky