Autor: Roman Anýž

Prezentace, která provází celou, nejméně 90 minutovou lekcí o posledních Přemyslovcích a volbě nového panovníka v roce 1306.

1. Práce s textem učebnice podle pokynů v prezentaci Volba_krale.ppt
2. Práce s historickým textem Volba_krale_Privilegia_pro Moravu.doc
3. Simulační hra volba nového krále (prezentace, snímky 5-8)

Simulace:
- rozdělte žáky na skupiny. Je třeba nejméně 5 skupin: tři skupiny, které budou představovat volitele z řad šlechty, církve a měšťanstva a minimálně dvě skupiny, každá představuje kandidáta na krále a jeho poradce.
- podle prezentace (snímek 7) zadejte jednotlivým skupinám úkoly a buďte jim poradcem
- uspořádejte simulaci, takový "konkurz na krále"
- proveďte hodnocení a s pomocí textů v učebnici (zadání v prezentaci na snímku 8) celý blok uzavřete

Aktuality

 • Nabídka semináře v rámci udržitelnosti projektu

  Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka v rámci udržitelnosti projektu TeGram nabízí pedagogům základních škol jednodenní vzdělávací seminář s praktickou ukázkou práce ve výuce spojený s informacemi o metodice vytváření a využívání výukových materiálů prostřednictvím didaktické a informační techniky.

  Více informací najdete v sekci "Semináře".

 • Práce žáků jako výstupy projektu TeGram

  Do realizace projektu TeGram byli zapojeni také žáci naší školy. Všichni žáci se zapojili ověřováním výukových materiálů a někteří dokonce i jejich tvorbou.

  Zveřejněné výukové materiály, které vytvářeli žáci naší školy, najdete v odkaze "Práce s žáky".

 • Výstupy z projektu zveřejněny

  Na portále našeho projektu najdete od 1. července 2011 zveřejněny výstupy z projektu TeGram.

  Z portálu si můžete stáhnout všechny výukové materiály a metodiky, které bylo reálné na web uložit. Video a audio materiály jsou dostupné na CD nebo DVD nosičích v kanceláři školy. Tyto nosiče si můžete po předchozí dohodě osobně převzít v kanceláři školy nebo vám je můžeme zaslat poštou.

  Všechny výukové materiály byly ověřeny ve výuce na základní škole.

 • Projekt TeGram skončil

  Projekt TeGram k 30. červnu 2011 skončil.

  Podle plánu projektu se nám podařilo zrealizovat všechny klíčové aktivity projektu i dosáhnout všech výstupů.

 • Ve výstupech z projektu najdete i práce žáků

  Do tvroby výstupů z projektu se naši učitelé snaží zapojit i své žáky.

  Pod přírodopisem 7. a 8. ročníku a v zeměpisu 8. a 9. ročníku tak najdete výukové prezentace, které vytvářeli žáci těchto ročníků.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky