Autor: Roman Anýž

Celou hodinou, krok za krokem vás provede prezentace Hirosima_Nagasaki.ppt, která obsahuje pokyny.

1. Žáci sledují filmovou ukázku (4,5 min.)
2. Ihned po jejím skončení píší sami do svých sešitů podle pokynů v prezentaci (3 min.)
3. Sdílení ve dvojicích (2-3 min.)
4. Sdílení společné. Co zaujalo, překvapilo, šokovalo ...? (3 min.)
5. Výklad učitele podle snímku 3 - Hlavní fakta (5 min.)
6. Práce s historickým dokumentem Hirosima_Nagasaki_Trumanovo_prohlaseni.doc podle zadání v prezentaci (snímek 5) (5-10 min.)
7. Práce s týmž dokumentem, otázky podle snímku 6. (5 min.)
8. Výklad učitele podle snímku 7 (3 min.)
9. Společná diskuse podle otázek na snímku 8 (5 min.)
10. Žáci podle zadání v prezentaci vybírají fotografii, kterou by umístili na titulní stranu knihy o této historické události a formulují důvody své volby. (možné zadat jako domácí úkol).

Aktuality

 • Nabídka semináře v rámci udržitelnosti projektu

  Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka v rámci udržitelnosti projektu TeGram nabízí pedagogům základních škol jednodenní vzdělávací seminář s praktickou ukázkou práce ve výuce spojený s informacemi o metodice vytváření a využívání výukových materiálů prostřednictvím didaktické a informační techniky.

  Více informací najdete v sekci "Semináře".

 • Práce žáků jako výstupy projektu TeGram

  Do realizace projektu TeGram byli zapojeni také žáci naší školy. Všichni žáci se zapojili ověřováním výukových materiálů a někteří dokonce i jejich tvorbou.

  Zveřejněné výukové materiály, které vytvářeli žáci naší školy, najdete v odkaze "Práce s žáky".

 • Výstupy z projektu zveřejněny

  Na portále našeho projektu najdete od 1. července 2011 zveřejněny výstupy z projektu TeGram.

  Z portálu si můžete stáhnout všechny výukové materiály a metodiky, které bylo reálné na web uložit. Video a audio materiály jsou dostupné na CD nebo DVD nosičích v kanceláři školy. Tyto nosiče si můžete po předchozí dohodě osobně převzít v kanceláři školy nebo vám je můžeme zaslat poštou.

  Všechny výukové materiály byly ověřeny ve výuce na základní škole.

 • Projekt TeGram skončil

  Projekt TeGram k 30. červnu 2011 skončil.

  Podle plánu projektu se nám podařilo zrealizovat všechny klíčové aktivity projektu i dosáhnout všech výstupů.

 • Ve výstupech z projektu najdete i práce žáků

  Do tvroby výstupů z projektu se naši učitelé snaží zapojit i své žáky.

  Pod přírodopisem 7. a 8. ročníku a v zeměpisu 8. a 9. ročníku tak najdete výukové prezentace, které vytvářeli žáci těchto ročníků.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky