Projekt „Technickou gramotností pedagogů ke zvyšování kvality a efektivity výuky“ (zkratka TeGram) je zaměřen na vytvoření zásobárny inovativních výukových a metodických materiálů, které budou určeny pro práci žáků ve výuce i v domácí přípravě a také pro pedagogy těchto žáků.

Tyto výukové materiály budou v podobě zvukových nahrávek, PowerPointových prezentací, výukových lekcí pro práci s interaktivní tabulí, pracovních listů, brožur, demonstračních videonahrávek a krátkých výukových filmů. Materiály budou zpracovány tak, aby mohly být  v závěrečné části projektu v elektronické podobě zveřejněny na portálu projektu.
 
Základním cílem projektu je zlepšování podmínek pro využívání ICT žáky i učiteli a podpora zavádění nových efektivních metod, organizačních forem a výukových činností a to v souladu se Školním vzdělávacím programem Základní školy Chrudim, Dr. J. Malíka.
 
Projekt TeGram je zacílen jak na žáky základní školy, tak na jejich pedagogy.
 
Materiály pro výuku budou vytvářet nejen pedagogové, ale také žáci. V rámci projektu projdou pedagogové několika semináři zaměřenými na zvýšení technické gramotnosti.

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvořit kvalitní zásobárnu inovativních výukových a metodických materiálů pro potřeby žáků a pedagogů na základní škole za použití moderní didaktické a výpočetní techniky.

Cílem projektu směrem k žákům je zvýšení efektivity výuky formou výukových materiálů v podobě ICT prezentací, audio nahrávek, demonstračních videí a pracovních listů s využitím interaktivní didaktické techniky.

Cílem projektu u pedagogů je získat a používat technickou gramotnost - dovednosti pro práci s didaktickou a výpočetní technikou - a naučit se ji využívat při tvorbě výukových materiálů.

Třetím cílem projektu je vytvořit metodický portál, kde budou umístěny výukové materiály, které budou pedagogové s využitím ICT vytvářet. Portál bude určen pro pedagogy a žáky školy i pro žáky a pedagogy z dalších škol v kraji.

Vzdělávání a konzultace pedagogů v oblasti ICT

Projekt je určen pro celkem třicet pedagogů Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka, kteří budou ve třech skupinách postupně proškoleni ve třech různých úrovních v oblasti efektivního využití ICT ve výuce. Po ukončení financování z ESF budou pedagogové při výuce využívat didaktickou a výpočetní techniku a dále budou s použitím této techniky vytvářet nové výukové materiály. Na základě zkušeností získaných v průběhu realizace projektu bude do školního vzdělávacího programu zapracována část věnovaná tvorbě výukových materiálů, na které se budou podílet žáci školy

Identifikace projektu:

 

Číslo operačního programu:

CZ.1.07

Název operačního programu:

OP Vzdělání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy:

7.1

Název prioritní osy:

Počáteční vzdělávání

Název globálního grantu:

Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji

Název oblasti podpory:

1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Vyhlašovatel (ZS):

Pardubický kraj

Žadatel:

Základní škola

Sídlo:

Dr. Jana Malíka 958, Chrudim

Název projektu:

Technickou gramotností pedagogů ke zvyšování kvality a efektivity výuky

Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.03/01.0010

Délka trvání projektu:

30 měsíců, od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2011

Rozpočet projektu celkem:

3 479 701,06 Kč

Aktuality

 • Nabídka semináře v rámci udržitelnosti projektu

  Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka v rámci udržitelnosti projektu TeGram nabízí pedagogům základních škol jednodenní vzdělávací seminář s praktickou ukázkou práce ve výuce spojený s informacemi o metodice vytváření a využívání výukových materiálů prostřednictvím didaktické a informační techniky.

  Více informací najdete v sekci "Semináře".

 • Práce žáků jako výstupy projektu TeGram

  Do realizace projektu TeGram byli zapojeni také žáci naší školy. Všichni žáci se zapojili ověřováním výukových materiálů a někteří dokonce i jejich tvorbou.

  Zveřejněné výukové materiály, které vytvářeli žáci naší školy, najdete v odkaze "Práce s žáky".

 • Výstupy z projektu zveřejněny

  Na portále našeho projektu najdete od 1. července 2011 zveřejněny výstupy z projektu TeGram.

  Z portálu si můžete stáhnout všechny výukové materiály a metodiky, které bylo reálné na web uložit. Video a audio materiály jsou dostupné na CD nebo DVD nosičích v kanceláři školy. Tyto nosiče si můžete po předchozí dohodě osobně převzít v kanceláři školy nebo vám je můžeme zaslat poštou.

  Všechny výukové materiály byly ověřeny ve výuce na základní škole.

 • Projekt TeGram skončil

  Projekt TeGram k 30. červnu 2011 skončil.

  Podle plánu projektu se nám podařilo zrealizovat všechny klíčové aktivity projektu i dosáhnout všech výstupů.

 • Ve výstupech z projektu najdete i práce žáků

  Do tvroby výstupů z projektu se naši učitelé snaží zapojit i své žáky.

  Pod přírodopisem 7. a 8. ročníku a v zeměpisu 8. a 9. ročníku tak najdete výukové prezentace, které vytvářeli žáci těchto ročníků.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky