Rozvrh hodin IX. B (třídní učitel Ivana Brožová)Rozvrh platný od 2. 9. 2019
1
8.15 - 9.00
2
9.10 - 9.55
3
10.20 - 11.05
4
11.15 - 12.00
5
12.10 - 12.55
6
13.25 - 14.10
7
14.15 - 15.00
8
15.05 - 15.50
9
15.50 - 16.35
P
o
- Čj
Bz
Čj
Bz
Fy
Nt
Ch
Nt
Vv
Bz
Sudý týden
Vzd
Tr
Lichý týden
Vzd
An
Lichý týden
Vv
Bz
Sudý týden
Vzd
Tr
Lichý týden
Vzd
An
Lichý týden
Tv
Nt
Tv
Bt
Tv
Nt
Tv
Bt
Ú
t
Aj
Bt
Aj
Kc
DFj
Sv
DNj
Tr
M
So
D
An
Ch
Nt
PCh
Nt
Lichý týden
SM
So
Spa
Kc
Vvs
Bz
Lichý týden
PCh
Nt
Lichý týden
Vvs
Bz
Lichý týden
- -
S
t
Čj
Bz
M
So
Čj
Bz
M
So
D
An
D
An
Vob
An
DFj
Sv
DNj
Tr
Z
Ce
- -
Č
t
Aj
Bt
Aj
Kc
DFj
Sv
DNj
Tr
Fy
Nt
M
So
KoA
So
KoN
Tr
PPř
Ce
SFi
An
Hus
Kc
PraČ
St
Sudý týden
SCj
Bz
SZe
Ce
PraČ
St
Sudý týden
Tv
Sv
Tv
Ga
Tv
Bt
Tv
Sv
Tv
Ga
Tv
Bt
P
á
Z
Ce
Aj
Bt
Aj
Kc
M
So
EPm
Kc
SAj
Bt
SCj
Bz
SM
So
Čj
Bz
Tv
Kc
Tv
Kc
- -