Rozvrh hodin VIII. A (třídní učitel Robert Kočí)Rozvrh platný od 2. 9. 2019
1
8.15 - 9.00
2
9.10 - 9.55
3
10.20 - 11.05
4
11.15 - 12.00
5
12.10 - 12.55
6
13.25 - 14.10
7
14.15 - 15.00
8
15.05 - 15.50
9
15.50 - 16.35
P
o
-
Aj
Kc
Čj
Su
Aj
Kc
Čj
Su
Čsp
Kc
Lichý týden
Vv
Bz
Sudý týden
Čsp
Kc
Lichý týden
Vv
Bz
Sudý týden
M
Li
CvM
Ga
Mev
Sk
SM
Li
SZe
St
Tv
Nt
Tv
Bt
Tv
Nt
Tv
Bt
Ú
t
Čj
Su
Fy
Nt
Ch
Nt
M
Li
Hv
Tr
Hv
Sc
Hv
Kc
Hv
Bt
DFj
Sv
DNj
Tr
- - -
S
t
Z
Ce
Vob
Sc
DFj
Sv
DNj
Tr
Tv
Ga
Tv
Nt
Aj
Ne
Aj
Kc
KoA
So
PCh
Nt
Sudý týden
PraČ
St
Sudý týden
Vvs
Bz
Sudý týden
PCh
Nt
Sudý týden
PraČ
St
Sudý týden
Vvs
Bz
Sudý týden
- -
Č
t
Pp
Ce
Aj
Kc
M
Li
Aj
Kc
M
Li
DFj
Sv
DNj
Tr
Čj
Su
Fy
Nt
Ch
Nt
Tv
Sv
Tv
Ga
Tv
Bt
Tv
Sv
Tv
Ga
Tv
Bt
P
á
Čj
Su
M
Li
Pp
Ce
Z
Ce
PGr
Bt
PoA
Nt
PPř
Ce
SCj
Su
Tv
Kc
Tv
Kc
- -