Rozvrh hodin V. B (třídní učitel Ladislava Dubová)Rozvrh platný od 2. 9. 2019
1
8.15 - 9.00
2
9.10 - 9.55
3
10.20 - 11.05
4
11.15 - 12.00
5
12.10 - 12.55
6
13.25 - 14.10
P
o
- Čj
Du
M
Hn
M
Du
M
Hn
M
Du
Čjs
St
Tv
No
Ú
t
Čj
Du
Aj
Ja
Aj
Ne
Tv
No
Hv
Ga
- -
S
t
Čj
Du
M
Du
Aj
Ja
Aj
Ne
Čj
Du
Čsp
Du
Sudý týden
Čsp
Li
Sudý týden
Čsp
Du
Sudý týden
Čsp
Li
Sudý týden
Č
t
M
Du
Čjs
St
Čj
Hn
Čj
Du
Vv
Du
Vv
Du
Ikv
Sk
Ikv
Sc
P
á
Čj
Du
M
Du
Ikv
Sk
Ikv
Sc
Čj
Du
Tv
No
Aj
Ja
Aj
Ne