Rozvrh hodin IV. B (třídní učitel Věra Formánková)Rozvrh platný od 1. 9. 2020
1
8.15 - 9.00
2
9.10 - 9.55
3
10.20 - 11.05
4
11.15 - 12.00
5
12.10 - 12.55
6
13.25 - 14.10
P
o
- M
Fo
(4B)
Čj
Kp
Čj
Fo
(4B)
Tv
No
(Tvm)
Tv
Jn
(Tvv)
Čj
Fo
(4B)
Čsp
Fo
(4B)
Ú
t
M
Fo
(4B)
M
Fo
(4B)
Čj
Fo
(4B)
Čj
Fo
(4B)
Aj
Se
(4B)
Aj
Ja
(JM1)
Čjs
Fo
(4B)
S
t
Vv
Fo
(4B)
Čsp
Fo
(4B)
Tv
No
(Tvm)
Tv
Jn
(Tvv)
Tv
No
(Tvm)
Tv
Jn
(Tvv)
- -
Č
t
Čj
Fo
(4B)
Aj
Se
(4B)
Aj
Ja
(JM1)
M
Fo
(4B)
M
Fo
(4B)
Čjs
Fo
(4B)
Čjs
Fo
(4B)
P
á
Čj
Kp
Čj
Fo
(4B)
Čj
Kp
Čj
Fo
(4B)
Čj
Fo
(4B)
Aj
Se
(4B)
Aj
Ja
(JM1)
Hv
Fo
(4B)
-