Rozvrh hodin III. B (třídní učitel Kateřina Haufová)Rozvrh platný od 1. 9. 2020
1
8.15 - 9.00
2
9.10 - 9.55
3
10.20 - 11.05
4
11.15 - 12.00
5
12.10 - 12.55
P
o
- Čj
Hf
(3B)
Tv
Hf
(Tvm)
M
Hf
(3B)
Čsp
Hf
(3B)
Ú
t
Hv
Hf
(UHv)
M
Hf
(3B)
Aj
Ne
(3B)
Aj
Se
(JM1)
Čj
Hf
(3B)
Čj
Kp
Čj
Hf
(3B)
S
t
Čj
Hf
(3B)
Čjs
Hf
(3B)
Čjs
Hf
(3B)
Vv
Hf
(3B)
Vv
Hf
(3B)
Č
t
Čj
Hf
(3B)
Tv
Hf
(Tvm)
M
Kp
M
Hf
(3B)
M
Kp
M
Hf
(3B)
Aj
Ne
(3B)
Aj
Se
(JM1)
P
á
Čj
Hf
(3B)
Aj
Ne
(3B)
Aj
Se
(JM1)
Čj
Hf
(3B)
M
Kp
M
Hf
(3B)
Tv
Hf
(Tvm)