Rozvrh hodin II. A (třídní učitel Miroslava Bukáčková)Rozvrh platný od 1. 9. 2020
1
8.15 - 9.00
2
9.10 - 9.55
3
10.20 - 11.05
4
11.15 - 12.00
5
12.10 - 12.55
P
o
- M
Bu
(2A)
Čj
Bu
(2A)
Čjs
Bu
(2A)
Tv
Bu
(Tvv)
Ú
t
M
Kr
M
Bu
(2A)
Čj
Kr
Čj
Bu
(2A)
Tv
Bu
(Tvv)
M
Bu
(2A)
Čj
Bu
(2A)
S
t
Čjs
Bu
(2A)
Hv
Bu
(UHv)
Vv
Bu
(2A)
Čsp
Bu
(2A)
-
Č
t
M
Bu
(2A)
Čj
Bu
(2A)
Tv
Bu
(Tvm)
Čj
Kr
Čj
Bu
(2A)
Čj
Bu
(2A)
P
á
Čj
Bu
(2A)
Čjs
Bu
(2A)
M
Kr
M
Bu
(2A)
Čj
Kr
Čj
Bu
(2A)
-