Rozvrh hodin IX. B (třídní učitel Tereza Sommersová)Rozvrh platný od 3. 9. 2018
1
8.15 - 9.00
2
9.10 - 9.55
3
10.20 - 11.05
4
11.15 - 12.00
5
12.10 - 12.55
6
13.25 - 14.10
7
14.15 - 15.00
8
15.05 - 15.50
9
15.50 - 16.35
P
o
- M
So
(9B)
Fy
Nt
(UFy)
Ch
Nt
(UFy)
DFj
Sv
(9B)
DNj
Tr
(Aud)
Vv
Bz
(UVv)
Sudý týden
Vzd
Tr
(9B)
Lichý týden
Vzd
An
(Aud)
Lichý týden
Vv
Bz
(UVv)
Sudý týden
Vzd
Tr
(9B)
Lichý týden
Vzd
An
(Aud)
Lichý týden
Tv
Nt
(Tvm)
Tv
Bt
(Tvv)
Tv
Nt
(Tvm)
Tv
Bt
(Tvv)
Ú
t
Aj
Kc
(9B)
Aj
So
(JV1)
D
An
(9B)
Ch
Nt
(UFy)
M
So
(9B)
Čj
Bz
(9B)
PCh
Nt
(ChL)
Sudý týden
SM
So
(9B)
Tk
Ne
(9A)
Vvs
Bz
(UVv)
Sudý týden
PCh
Nt
(ChL)
Sudý týden
Vvs
Bz
(UVv)
Sudý týden
- -
S
t
Čj
Bz
(9B)
Z
Ce
(UPp)
DFj
Sv
(9B)
DNj
Tr
(Aud)
Fy
Nt
(UFy)
CvC
Su
(9A)
SAj
Bt
(JV1)
SCj
Bz
(9B)
SM
So
(1A)
KoF
Sv
(9A)
KoN
Tr
(JM1)
MaP
So
(9B)
PPř
Ce
(UPp)
Vob
An
(9B)
- -
Č
t
DFj
Sv
(9B)
DNj
Tr
(Aud)
D
An
(9B)
D
An
(9B)
M
So
(9B)
Aj
Kc
Aj
So
(9B)
Hus
Kc
(UHv)
PraČ
Fr
(Cvk)
Sudý týden
SCj
Bz
(9B)
SZe
Ce
(UPp)
PraČ
Fr
(Cvk)
Sudý týden
Tv
Mt
(mim)
Tv
Sv
(Tvm)
Tv
Bt
(Tvv)
Tv
Mt
(mim)
Tv
Sv
(Tvm)
Tv
Bt
(Tvv)
P
á
Aj
Kc
(9B)
Aj
So
(JV1)
Čj
Bz
(9B)
Čj
Bz
(9B)
Z
Ce
(9B)
M
So
(9B)
Tv
Kc
(Tvv)
Tv
Kc
(Tvv)
- -