Rozvrh hodin IV. B (třídní učitel Ladislava Dubová)Rozvrh platný od 3. 9. 2018
1
8.15 - 9.00
2
9.10 - 9.55
3
10.20 - 11.05
4
11.15 - 12.00
5
12.10 - 12.55
6
13.25 - 14.10
P
o
-
M
Op
M
Du
(4B)
Čj
Du
(4B)
Čjs
Du
(4B)
Čjs
Du
(4B)
-
Ú
t
Čj
Du
(4B)
Aj
Pu
(4B)
Aj
Ja
(JM1)
M
Du
(4B)
M
Du
(4B)
Čj
Du
(4B)
Hv
Ja
(UHv)
S
t
Čsp
Du
(4B)
Vv
Du
(4B)
M
Du
(4B)
Tv
No
(Tvm)
Tv
Mt
(Tvv)
Tv
No
(Tvm)
Tv
Mt
(Tvv)
Čj
Du
(4B)
Č
t
M
Du
(4B)
Tv
No
(Tvm)
Tv
Mt
(Tvv)
Aj
Pu
(4B)
Aj
Ja
(JM1)
Čj
Du
(4B)
Čj
Du
(4B)
-
P
á
Aj
Pu
(4B)
Aj
Ja
(JM1)
Čsp
Du
(PcČe)
Čsp
Hn
(PcMo)
Čj
Hn
Čj
Du
(4B)
Čj
Du
(4B)
Čjs
Du
(4B)
-